Oбуки за мерење на светлинското загадување и насоки

Во нашето училиште се одржуваат обуки за мерење на светлинското загадување.

За било кој информации слободно може да се контактира мојот ментор

м-р Каролина Дамјаноска

Проф. по физика во СОУ „Орде Чопела“ – Прилеп

емаил: kdamjanoska08@gmail.com

тел.: +389 76 405 992

Scroll to Top